• Ελληνικά
  • English

Διάσωση & Εξυγίανση Επιχειρήσεων

Η σημαντική πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων λόγω της υποκατανάλωσης, οι αυξανόμενες οφειλές σε τράπεζες, προμηθευτές και δημόσιο ταυτόχρονα με την άρνηση των τραπεζών για περαιτέρω χρηματοδοτήσεις διαμορφώνουν την καθημερινή δυσάρεστη εικόνα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ακόμη πιο δυσάρεστο είναι το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση είναι μόνη η αρχή και όχι το τέλος της κρίσης. Για τη διάσωση και διασφάλιση της επιβίωσης της μικρομεσαίας επιχείρησης απαιτούνται άμεσα, ειδικά και δραστικά μέτρα.

H σημαντική υπηρεσία της εξυγίανσης και ανόρθωσης επιχειρήσεων παρέχεται κατόπιν συμφωνίας σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιλέγουν αυτή την στρατηγική όχι μόνο επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλά επειδή επιθυμούν να προλάβουν πιθανά μελλοντικά προβλήματα.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να παράσχει συμβουλές σε όλους τους τομείς της εταιρικής αναδιάρθρωσης, από το σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση της. Θα εφαρμόσουμε την εμπειρία και τη μεθοδολογία μας, ώστε να προσδιορίσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην οικονομική κρίση, για να επιτύχουμε ένα ρεαλιστικό και λειτουργικό σχέδιο διάσωσης.

Διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία παρέχουμε υπηρεσίες διάσωσης, εξυγίανσης και τελικά ανόρθωσης  μικρομεσαίων επιχειρήσεων.