Προφίλ

Στόχος της εταιρίας OlaEnT@xis είναι η άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση σε λογιστικά & φορολογικά θέματα.
Η εταιρία απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες.
Για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτησή σας όλες μας οι υπηρεσίες είναι μηχανογραφημένες.

Επαγγελματίες

Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
Μισθοδοσία – Ασφαλιστικά – ΦΜΥ
ΦΠΑ περιοδικές & εκκαθαριστικές δηλώσεις
Budget επιχείρησης

Ιδιώτες

Δηλώσεις φορολογίας
Κληρονομικά
Εργατικά
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Παρακολούθηση online μέσω portal (με στατιστικά, αναλύσεις και πίνακες) της πορείας της
επιχείρησής σας, φορολογικά & χρηματοοικονομικά.

Βρισκόμαστε στον Κορυδαλλό,
Ηλείας 40.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5622500 & 699-5612170.
E-mail : info@olaentaxis.gr

Στοιχεία Εταιρίας: OlaEnTaxis Μονοπρόσωπη IKE – λογιστικές & μηχανογραφικές υπηρεσίες
ΑΦΜ: 800707610
ΔOΥ: Νικαίας
Μετοχική σύνθεση: Δημήτρης Ταμπάκης 100%
Κεφάλαιο: 1000,00€
Διαχείριση εταιρίας: Δημήτρης Ταμπάκης