Υπηρεσίες

Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική πληροφόρηση.

Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού

Το Κεφάλαιο Κίνησης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της χρηματοοικονομικής ισορροπίας μέσα σε μια επιχείρηση. Η ισορροπία προκύπτει από τη συσχέτιση της ρευστότητας των ενεργητικών στοιχείων (ο χρόνος που απαιτείται για τη μετατροπή των ενεργητικών στοιχείων σε μετρητά) με την απαιτητικότητα των πηγών κεφαλαίων.

Συνεργασίες

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας ολοκληρωμένα και σε υψηλό επίπεδο έχουμε αναπτύξει ένα δυνατό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών (μελετητές, δικηγόροι, σύμβουλοι πληροφορικής κ.α.) και είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε για κάθε έργο την κατάλληλη ομάδα εργασίας.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος κάθε επιχείρησης. Το αξιόπιστο και συγχρόνως ευέλικτο πρόγραμμα μισθοδοσίας προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Στο σημερινό, μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι αναγκαίο για κάθε επιχείρηση να συμπεριλάβει  στον σχεδιασμό της τις αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος. Επιτυχημένες επιχειρήσεις πριν πάρουν οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση έχουν εκτιμήσει τις φορολογικές επιπτώσεις.