• Ελληνικά
  • English

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

H επιτυχία μιας εταιρείας μετριέται από την αξία της. Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική αξία της εταιρείας τους και ασχολούνται με αυτήν μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης) αλλά, ακόμα και τότε, συνηθίζουν να καταφεύγουν σε εμπειρικούς τρόπους εκτίμησης.

Στην κατηγορία των «μικρών επιχειρήσεων» ο καθορισμός της αξίας της επιχείρησης είναι μία πρακτική σχεδόν άγνωστη. Όμως η γνώση είναι δύναμη, οπότε η γνώση της καθαρής αξίας μιας εταιρείας και των παραγόντων που την διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και ένδειξη για το που βρίσκεται η εταιρεία και κυρίως για το πως μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί.

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας μιας επιχείρησης, από τα πάγια στοιχεία της, από τη φήμη της ή από τη δυναμική της, υπάρχει ένας παράγοντας που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τελικής αξίας: το ρίσκο ή αλλιώς επιχειρηματικός κίνδυνος. Όσο χαμηλότερη η επικινδυνότητα της επιχείρησης (με όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί), τόσο υψηλότερη η εκτίμηση της αξίας. πολύ λογικά για έναν εξωτερικό αγοραστή υψηλό ρίσκο σημαίνει χαμηλότερη τιμή αγοράς, καθώς, εκτός από την εταιρεία «αγοράζει» και σημαντικό ποσό… αβεβαιότητας όσον αφορά την επένδυση του.

Ένας από τους βασικούς εμπειρικούς τρόπους για να καθοριστεί ο βαθμός επικινδυνότητας μιας εταιρείας- πέρα από το εξωτερικό περιβάλλον- είναι οι ανθρώπινοι πόροι και συγκεκριμένα, το management. Εάν ένας επενδυτής ενδιαφέρεται για τη μακροπρόθεσμη αξία μιας εταιρείας, θα πρέπει να αναζητήσει σε αυτήν μια ικανή ομάδα management και όχι μια προσωποκεντρική εταιρεία. Μια εταιρεία που βασίζεται πολύ σε ένα άτομο δεν μπορεί να έχει υψηλή αξία, καθώς η όποια επιτυχία της εταιρείας δεν μπορεί να έχει διαχρονικότητα και επομένως την δυναμική που είναι απαραίτητη.

Το πρώτο βήμα για την αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι η καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των βασικών οικονομικών και νομικών της δεδομένων. Με βάση τ’ αποτελέσματα της ανάλυσης γίνεται η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης με στόχο να προσδιοριστεί ένα λογικό εύρος για την αξία της επιχείρησης.

Η πώληση ή συγχώνευση μιας επιχείρησης είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί τεχνογνωσία και διακριτικότητα. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας  στις διαπραγματεύσεις με μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες.