Κάρτα Μέλους

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ OlaEnT@xis

 1. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τυχόν τροποποιήσεις. (Ε1)*
 2. Δήλωση αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων. (Ε2)
 3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων και τυχόν τροποποιήσεις. (Ε9)
 4. Υποβολή Εντύπου Α21 για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων.
 5. Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας.
 6. Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
 7. Αιτήσεις ρυθμίσεων οφειλών.*
 8. Έκδοση τελών κυκλοφορίας.*
 9. Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης.
 10. Εκτύπωση e-Παραβόλου.*
 11. Φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε ΔOΥ χρειαστεί (2 φορές).
 12. Μεταβολές ατομικών στοιχείων στο μητρώο.
 13. Όπου υπάρχει αστεράκι (*) 1,7,8,10 καθώς και για όλες τις οφειλές σας στο δημόσιο (ρυθμίσεις – δόσεις), λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κινητή και σταθερή τηλεφωνία, εξόφληση από το γραφείο μας, χωρίς να χρειαστεί να πηγαίνετε στην τράπεζα.
 14. Ασφαλιστική Υποστήριξη, συμβουλές καλύτερης χρήσης Δημοσίου Ταμείου, γενική / επαγγελματική Αστική Ευθύνη, εξασφάλιση περιουσιακών στοιχείων (αυτοκίνητο, σπίτι, επιχείρηση), προστασία οικογενειακού εισοδήματος, ατομική/ομαδική Νοσοκομειακή Κάλυψη, ασφάλειες αυτοκινήτων / μηχανών / κατοικίας / ζωής.